Bokhållarna är vårt varumärke för bokföringstjänster

 

redovisningsgruppen bokhållarna redovisning bokhållning

Ett företags affärshändelser ska normalt bokföras så att de kan visas i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Så kallad bokhållning eller bokföring. Detta behöver ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera alla händelser i efterhand samt få en överblick av verksamhetens resultat. Här kan vi som erfarna så kallade bokhållare vara till stor hjälp för ert företag.

Olika Bokföringssätt

Bokföringssystem är idag nästan alltid datorbaserade.

Bestämmelserna i den svenska bokföringslagen är tydliga och mycket strikta vad det gäller när och hur ett företags affärshändelser ska bokföras. Enklast för er är att låta specialister som Bokhållarna och Revisionsgruppen ta hand om all denna tidskrävande administration. Vi garanterar att det sköts enligt föreskriven bokföringslag och på ett sätt som gynnar ert företag.